K.I.V.A. duuni

K.I.V.A. duuni

Koulutustuotteet

K.I.V.A. duuni -koulutukset tähtäävät koko työyhteisön osaamisen vahvistamiseen ja avoimemman työkulttuurin muodostumiseen. Tämä tukee innovatiivisuutta ja yhteisten toimintatapojen kehittymistä. Työn tehokkuuden kasvun lisäksi myös työhyvinvointi, jaksaminen ja sitoutuminen työhön lisääntyy.

Koulutuksissa vahvistetaan hyvän työyhteisön ja tiimityön elementtejä: yhteistä päämäärää, keskittymistä perustehtävään, aktiivista osallistumista ja kunnioittavaa dialogia.

Työpajoissa tarkastellaan omia vuorovaikutustaitoja, ryhmän ilmapiiriä, opitaan antamaan ja vastaanottamaan palautetta sekä puuttumaan kollegiaalisesti. Koulutus vahvistaa ammatillista ja vastuullista työotetta ja tekee osallistujia tietoiseksi omasta osuudestaan hyvän työyhteisön rakentamisessa.

Työpajoissa työyhteisön haasteita käsitellään ratkaisuja yhdessä etsien. Positiivinen lähestymistapa nostaa esille työyhteisön vahvuuksia ja yhteisiä onnistumisia.

K.I.V.A. duuni teema

K.I.V.A. duuni teema

K.I.V.A. duuni -teema on kolmen tunnin työpaja, jossa aiheena on valintanne mukaan jokin seuraavista:

 • K - Kunnioittava vuorovaikutus
 • I - Interventio, palautteen antaminen ja vastaanottaminen
 • V - Vastuullisuus
 • A - Ammatillisuus

K.I.V.A. duuni -teema soveltuu erinomaisesti buustaamaan työyhteisötaitoja sekä työyhteisön kehittämispäiville. K.I.V.A. duuni teemat ovat olleet erityisen suosittuja TYHY-päivillä.

K.I.V.A. duuni teema räätälöidään toiveidenne mukaisesti.

K.I.V.A. duuni teeman kolmen tunnin työpajan hinta on 1820 € + ALV 24%

K.I.V.A. duuni koulutus

K.I.V.A. duuni koulutus

Koulutuskokonaisuus sisältää neljä kolmen tunnin (4 x 3 h) työpajaa:

 • Kunnioittava vuorovaikutus, 1. työpaja
  • Mitä on aito tiimityö? Tiimityön ja muiden työntekotapojen eroja
  • Kunnioitus ja arvostus tiimikulttuurin perustana
  • Dialogisuuden liikennevalot
  • Erilaiset viestintätyylit
  • Harjoituksia aidosta kuuntelusta ja dialogisuudesta
 • Interventio, 2. työpaja
  • Palautteen antamisen taito
  • Palautteen vastaanottamisen taito
  • Mistä arjen ristiriidat syntyvät? Miten arjen ristiriitoja voi sovitella kollegoiden kesken?
  • Positiivisen palautteen voima
  • Harjoituksia palautteen antamisesta ja palautteen vastaanottamisesta
 • Vastuullisuus, 3. työpaja
  • Vastuullisuuden vahvistaminen tiimityössä
  • Perustehtävästä harhauttavat asiat
  • Resurssitehokkuus: yhteinen työn koordinointi ja priorisointi, oman osaamisen jakaminen, avun pyytäminen ja avun tarjoaminen
  • Omasta ja tiimin voimavaroista huolehtiminen: kognitiivinen ergonomia, omasta työkyvystä huolehtiminen, hallinnan tunteen vahvistaminen
 • Ammatillisuus, 4.työpaja
  • Vaikuttamisen kehät – Mihin käytämme energiaamme?
  • Oikeat foorumit asioiden käsittelyyn ja vaikuttamiseen
  • Myönteinen lähestymistapa ja ratkaisujen etsiminen yhdessä
  • Ammatillisuuden eri määritelmiä, itsearvio omasta ja tiimin ammatillisuudesta
  • Rakennetaan työyhteisölle K.I.V.A. duuni pelisäännöt

K.I.V.A. duuni koulutuksen neljän työpajan hinta on yhteensä 5840 € + ALV24%

K.I.V.A. duuni toimintamalli

K.I.V.A. duuni toimintamalli

K.I.V.A. duuni toimintamalli on työyhteisövalmennus, joka sisältää:

 • Koko työyhteisön koulutukset kaikista neljästä K.I.V.A. duuni teemasta: Kunnioitus, Interventio, Vastuullisuus ja Ammatillisuus
 • Esimiesten työpajat
 • Tiimivalmentajien työpajat
 • Tiimikahvien käynnistämisen

Koko työyhteisön koulutuksissa luodaan yhdessä työyhteisön pelisäännöt ja lasketaan pohja yhteiselle ymmärrykselle aidosta tiimityöstä. Koulutuskokonaisuus sisältää kaikki neljä K.I.V.A. duuni työpajaa. Vaikuttavuuden kannalta on tärkeää, että koulutukset kattavat koko henkilökunnan ja ryhmäkoko mahdollistaa keskustelun ja yhteisen pohdinnan.

Työyhteisöstä koulutetaan "tiimivalmentajia", joiden tehtävänä on edistää tiimikulttuuria arjessa. Tiimivalmentajat ylläpitävät positiivista henkeä, muistuttavat yhteisistä pelisäännöistä ja perehdyttävät uudet työntekijät tiimikulttuuriin. Tiimivalmentajan tehtäviin kuuluu "tiimikahvien" pitäminen työyhteisössä. Tiimivalmentajat kokoontuvat omissa verkostotapaamisissa, jossa he arvioivat työyhteisön tilannetta ja suunnittelevat tulevia tiimikahveja.

"Tiimikahvit" on työyhteisön rento keskustelufoorumi, jossa vaihdetaan kuulumisia ja puhutaan työyhteisön tilanteesta. Tiimikahvit on matalan kynnyksen paikka esittää ajatuksia ja ideoita työn kehittämiseksi. Säännölliset tiimikahvit vahvistavat aidon tiimityön toteutumista ja toimivat tärkeänä keskustelufoorumina arjen asioissa.

Myös esimiesten valmennus on tärkeässä roolissa, sillä K.I.V.A. duuni TOIMINTAMALLIN onnistumisessa on keskeistä esimiesten pitkäkestoinen sitoutuminen, johtajien omat valmiudet johtaa tiimityötä, tiimivalmentajien tukeminen sekä resurssien mahdollistaminen tiimikahveihin.

K.I.V.A. duuni toimintamalli räätälöidään aina asiakaskohtaisesti. Jos olette kiinnostuneita KIVA duuni toimintamallista, olkaa yhteydessä, niin varaamme ajan keskusteluun ja yhteiseen suunnitteluun.